ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ป.2 ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 42 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 41 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 32 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน