ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ป.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 42 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 41 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านคันเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 39 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 37 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 36 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านคำไหล สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน