ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.57 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68.57 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65.71 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62.85 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54.28 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51.42 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51.42 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48.57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 47.14 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านสัน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 47.14 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 45.71 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 42.85 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 41.42 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 38.57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 37.14 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน