ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.2 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68.8 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน