ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน