หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี นายประณิ ด้วงสะดี   08-1999-5946
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นางสาวเอื้อมพรพิชญ์ จันทน์แดง   08-6234-7979
3 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม  
4 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง นางสุภัค เพลงสา   09-1956-8591
5 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา นางสาววัชรี กล้าหาญ   08-1717-1403
6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นางสาวกาญจนา พงษ์พิษณุ   08-6458-0210

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]