หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม หนองสำโรงวิทยา ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อุดรพิทยานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 131 27 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 131 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 131 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 131 27 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 น.
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 131 28 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 น.
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 131 29 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 น.
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 136 27 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 136 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 133,134,135 27 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 133,134,135 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 133,134,135 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 136 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (5) 16 หลัง ห้อง หน้าอาคาร 1-2 27 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (5) 16 หลัง ห้อง หน้าอาคาร 1-2 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (5) 16 หลัง ห้อง หน้าอาคาร 1-2 28 ก.ย. 2557 13.00-16.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]