สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุดรธานี 19 8 7 34 44 8 1 0 53
2 บ้านโคกลาด 9 4 0 13 29 8 4 2 41
3 หนองสำโรงวิทยา 9 3 1 13 17 9 2 2 28
4 บ้านหนองนาคำ 8 3 1 12 20 4 2 2 26
5 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล 7 4 9 20 36 19 6 4 61
6 บ้านนาพู่ 6 3 1 10 12 10 6 5 28
7 อนุบาลหนองวัวซอ 5 3 7 15 25 4 2 2 31
8 เซนต์เมรี่ 5 3 6 14 22 3 4 3 29
9 บ้านหมากแข้ง 5 3 1 9 16 1 0 0 17
10 บ้านนาคลอง 5 1 3 9 9 0 0 0 9
11 บ้านเหล่าดอนเงิน 4 5 3 12 12 9 7 6 28
12 หนองไฮวิทยา 4 2 4 10 18 10 5 5 33
13 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 4 2 3 9 19 8 3 3 30
14 บ้านนามั่ง 4 1 6 11 16 8 0 1 24
15 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 3 4 4 11 21 8 6 3 35
16 สุมเส้าวิทยา 3 4 1 8 17 10 2 4 29
17 บ้านยามกาโนนคำ 3 3 2 8 19 8 4 3 31
18 บ้านโนนสะอาดผาสุข 3 3 0 6 14 5 2 1 21
19 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 3 2 4 9 13 4 5 4 22
20 บ้านหนองตูม 3 1 1 5 11 2 0 0 13
21 บ้านยวด 3 1 1 5 6 4 2 0 12
22 บ้านแม่นนท์ 3 1 0 4 5 1 0 1 6
23 บ้านคำกลิ้ง 2 5 3 10 16 8 7 5 31
24 บ้านหมากหญ้า 2 4 2 8 14 7 3 0 24
25 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 2 3 3 8 14 4 2 2 20
26 บ้านตาด 2 3 0 5 17 3 2 4 22
27 บ้านพรานเหมือน 2 3 0 5 10 2 4 1 16
28 บ้านโคกกลาง 2 2 2 6 16 7 1 2 24
29 ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 2 2 1 5 12 0 1 1 13
30 บ้านหมากตูมดอนยานาง 2 2 0 4 11 6 1 1 18
31 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ 2 2 0 4 7 7 5 2 19
32 บ้านน้ำพ่น 2 1 3 6 4 5 4 3 13
33 บ้านหนองแวงฮี 2 1 1 4 6 6 1 1 13
34 บ้านหัวบึง 2 1 1 4 6 1 2 1 9
35 บ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 2 1 1 4 6 1 0 1 7
36 บ้านโนนสำราญ 2 1 0 3 7 1 1 0 9
37 บ้านชัยพรมิตรภาพที่67 2 1 0 3 4 5 1 0 10
38 บ้านถิ่นสุขาวิทยา 2 0 2 4 9 2 0 0 11
39 บ้านหนองไผ่หนองหิน 2 0 1 3 6 3 0 1 9
40 บ้านนิคมพัฒนา 2 0 1 3 5 2 1 3 8
41 ชุมชนกุดหมากไฟ 2 0 0 2 8 5 0 3 13
42 พัฒนาปัญญา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
43 บ้านดงบัง 2 0 0 2 2 2 0 0 4
44 ชุมชนโนนสูง 1 6 5 12 34 19 11 3 64
45 บ้านหนองบั่ว 1 4 2 7 8 1 0 0 9
46 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 1 3 2 6 7 8 2 1 17
47 บ้านนาน้ำชุ่ม 1 2 5 8 16 3 5 1 24
48 บ้านหนองตะไก้ 1 2 1 4 5 1 0 0 6
49 ชุมชนบ้านธาตุ 1 1 3 5 10 8 8 4 26
50 บ้านเลื่อม 1 1 2 4 10 6 5 3 21
51 เทศบาล 2 มุขมนตรี 1 1 2 4 9 6 2 4 17
52 บ้านดู่ 1 1 1 3 9 0 1 0 10
53 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 1 1 3 4 1 0 0 5
54 บ้านหนองโอนหนองฮาง 1 1 0 2 7 6 3 0 16
55 บ้านนาคอมนาดอกไม้ 1 1 0 2 7 1 0 1 8
56 บ้านหนองอ้อน้อย 1 1 0 2 5 2 0 0 7
57 บ้านโนนชัยศรี 1 1 0 2 5 1 2 1 8
58 บ้านหนองเหล็ก 1 1 0 2 3 0 0 0 3
59 บ่อน้อยประชาสรรค์ 1 0 1 2 12 3 2 4 17
60 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ 1 0 1 2 6 3 2 1 11
61 บ้านเสาเล้า 1 0 1 2 5 3 0 0 8
62 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 1 0 1 2 5 1 1 2 7
63 บ้านหินโงม 1 0 1 2 4 1 1 0 6
64 บ้านนาพูนทรัพย์ 1 0 1 2 4 1 0 1 5
65 บ้านอูบมุง 1 0 1 2 3 3 6 4 12
66 บานหนองแซงสร้อย 1 0 0 1 10 8 3 6 21
67 อนุบาลสร้างคอม 1 0 0 1 8 4 1 3 13
68 บ้านทอนดอนยาว 1 0 0 1 7 7 2 1 16
69 บ้านเลา 1 0 0 1 6 3 1 1 10
70 โคกโพธิ์วิทยา 1 0 0 1 5 6 3 3 14
71 บ้านหนองตอสูงแคน 1 0 0 1 5 3 1 1 9
72 บ้านสังซาวังน้ำขาว 1 0 0 1 5 1 0 1 6
73 บ้านหนองน้ำเค็ม 1 0 0 1 4 4 2 0 10
74 บ้านนาสีนวล 1 0 0 1 4 1 0 2 5
75 บ้านหนองตุ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
76 บ้านโนนยาง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
77 บ้านถ่อน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านกิ่วดงมะไฟ 1 0 0 1 1 2 2 3 5
79 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 ดอนบอสโกวิทยา 0 5 2 7 12 4 1 0 17
82 ชุมชนสามพร้าว 0 3 1 4 13 10 1 4 24
83 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 0 3 1 4 6 6 4 2 16
84 เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 0 3 0 3 8 4 2 2 14
85 บ้านหลุบหวายป่าขาม 0 2 2 4 10 4 2 0 16
86 บ้านหนองอ้อ 0 2 1 3 10 7 2 3 19
87 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน 0 2 1 3 10 5 3 1 18
88 บ้านนาแอง 0 2 1 3 5 2 0 1 7
89 บ้านหนองบัวเงินบัวทอง 0 2 1 3 3 2 1 0 6
90 บ้านเชียงพิณ 0 2 0 2 10 3 3 2 16
91 บ้านเชียงหวางสร้างลาน 0 2 0 2 9 9 1 4 19
92 บ้านโพนเลา 0 2 0 2 6 5 1 1 12
93 บ้านดงยางนารายณ์ 0 1 5 6 9 6 5 7 20
94 บ้านโนนเดื่อ 0 1 3 4 4 5 1 0 10
95 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 0 1 2 3 10 6 6 4 22
96 บ้านโคกผักหอม 0 1 1 2 9 6 7 1 22
97 บ้านหนองหลอด 0 1 1 2 7 5 2 2 14
98 บ้านหมูม่นโพนสว่าง 0 1 1 2 7 4 1 1 12
99 บ้านเหล่าดอนแตง 0 1 1 2 7 3 2 1 12
100 สร้างแป้น 0 1 1 2 4 2 1 0 7
101 กระจ่างวิทย์ 0 1 1 2 4 2 0 0 6
102 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
103 บ้านผาสิงห์ 0 1 1 2 3 5 1 0 9
104 เทศบาล 3 บ้านเหล่า 0 1 1 2 3 0 1 0 4
105 บ้านคอนเลียบ 0 1 1 2 3 0 0 2 3
106 บ้านนาหว้า 0 1 1 2 2 1 0 0 3
107 บ้านหลวงหัวสวย 0 1 0 1 9 5 2 1 16
108 บ้านโนนหวาย 0 1 0 1 6 4 1 0 11
109 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 6 3 3 0 12
110 โนนชาดวรุบลวิทยา 0 1 0 1 5 3 0 1 8
111 บ้านดงศรีสำราญ 0 1 0 1 5 1 1 0 7
112 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 0 1 0 1 5 1 1 0 7
113 บ้านงอยเลิงทอง 0 1 0 1 5 0 1 1 6
114 บ้านนาคำหลวง 0 1 0 1 4 6 4 1 14
115 บ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 6 3 2 13
116 บ้านดงอุดม 0 1 0 1 4 3 2 1 9
117 อุดรวิทยา 0 1 0 1 4 1 5 0 10
118 บ้านโพนงามหนองตุ 0 1 0 1 4 0 0 1 4
119 บ้านจำปาประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 3 3 1 1 7
120 บ้านเลี่ยมพิลึก 0 1 0 1 3 3 1 0 7
121 บ้านดงใหญ่ 0 1 0 1 3 3 0 1 6
122 บ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 0 1 0 1 3 3 0 0 6
123 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 0 1 0 1 3 2 1 1 6
124 บ้านดงปอ 0 1 0 1 3 1 2 0 6
125 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
126 บ้านแมดวิทยาคม 0 1 0 1 2 4 4 1 10
127 บ้านป่าก้าวดอนแดง 0 1 0 1 2 4 0 2 6
128 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 0 1 0 1 2 1 0 1 3
129 บ้านม่วงสว่างสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 1 2
130 บ้านหม้อ 0 1 0 1 1 1 1 1 3
131 บ้านโนนนกหอ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
132 บ้านดงขันทอง 0 1 0 1 0 2 0 1 2
133 รัฐประชา 509 0 0 2 2 7 3 0 1 10
134 มิตรภาพ 6 0 0 2 2 5 11 6 2 22
135 บ้านห้วยไร่ 0 0 2 2 4 1 0 1 5
136 บ้านเม่น 0 0 1 1 6 3 2 1 11
137 บ้านดงยาง 0 0 1 1 6 3 0 1 9
138 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 6 1 1 0 8
139 บ้านหนองแวงจุมพล 0 0 1 1 6 1 1 0 8
140 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 0 0 1 1 5 4 0 2 9
141 บ้านนาส่อนโพนทัน 0 0 1 1 5 1 0 0 6
142 บ้านดอนเดื่อ 0 0 1 1 4 4 1 1 9
143 บ้านอี่เลี่ยน 0 0 1 1 3 3 4 0 10
144 บ้านโคกล่าม 0 0 1 1 3 3 3 0 9
145 บ้านเชียงพัง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
146 บ้านโสกน้ำขาว 0 0 1 1 2 4 0 0 6
147 โคกก่องหนองแวงยาว 0 0 1 1 2 2 0 1 4
148 บ้านหนองกุง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
149 บ้านดอนหาด 0 0 1 1 1 1 2 3 4
150 เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
151 บ้านจำปาวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
152 ดอนอุดม(เนยอุปถัมป์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
153 บ้านกุดลิงง้อหนองแก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
154 บ้านดงมะกรูดทรายทอง 0 0 0 0 12 7 0 2 19
155 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 0 0 0 0 7 3 0 0 10
156 บ้านเชียงดา 0 0 0 0 4 10 0 2 14
157 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 4 5 0 2 9
158 บ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 3 2 1 9
159 บ้านหนองผง 0 0 0 0 4 2 1 3 7
160 ชุมชนหนองแสง 0 0 0 0 4 1 2 4 7
161 บ้านเซประชาอุทิศ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
162 บ้านหนองบัวบาน 0 0 0 0 4 0 3 1 7
163 ผ่านศึกสงเคราะห์ 0 0 0 0 4 0 0 2 4
164 บ้านเตาไห 0 0 0 0 3 7 1 1 11
165 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 3 6 2 0 11
166 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 3 5 3 1 11
167 เทพนุสรณ์ 0 0 0 0 3 4 3 0 10
168 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 3 4 1 1 8
169 บ้านชาด 0 0 0 0 3 2 1 3 6
170 บ้านยามกาใหญ่ 0 0 0 0 3 2 1 1 6
171 บ้านท่าเสียว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
172 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
173 บ้านจำปา 0 0 0 0 3 1 2 0 6
174 โนนรังหนองผือวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
175 บ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
176 ท่าหนาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
177 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 2 3 0 0 5
178 บ้านนาบัวไผ่วิทยา 0 0 0 0 2 2 3 1 7
179 บ้านดอนกลอยดอนอุดม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
180 บ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 0 0 0 0 2 2 0 1 4
181 บ้านจั่นศรีวิไล 0 0 0 0 2 1 1 1 4
182 บ้านหนองโสกดาว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
183 เจซี.บ้านอินทร์แปลง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
184 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
185 บ้านแพงศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บ้านโก่ย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
187 เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 บ้านท่าตูมดงสระพัง 0 0 0 0 1 6 3 5 10
189 บ้านเชียงยืน 0 0 0 0 1 5 4 0 10
190 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 1 5 1 0 7
191 บ้านยางซอง 0 0 0 0 1 4 0 2 5
192 บ้านหนองบุนาหล่ำ 0 0 0 0 1 3 2 2 6
193 บ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
194 บ้านนาพัง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
195 นาทรายนาม่วง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
196 หว้าน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
197 บ้านนาทาม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
198 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
199 บ้านขาว 0 0 0 0 1 1 1 1 3
200 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
201 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
202 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
203 บ้านขมิ้นบ่อโคลน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
204 บ้านดงผักเทียม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
205 บ้านด่าน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
206 บ้านนาเยีย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านยางบึง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 ไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 0 0 0 0 1 0 1 2 2
209 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
210 บ้านไชยฟอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
211 นิคมโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านดงหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านป่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านหนองคอนแสน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านหนองแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านโคกหนองแซง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านโนนบุญมี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 อุดรคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านนาสะอาด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
220 เทศบาล 11 อนุบาลหนองหิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
221 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
222 บ้านศรีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
223 บ้านอีหลุ่ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
224 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
225 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
226 พิชญบัณฑิต2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
227 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านหนองนาเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านโคกสีแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 อนุบาลลดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 อนุบาลสันติธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 2 1
234 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
235 มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
236 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
237 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
238 อุดรคริสเตียนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 บ้านน้ำเที่ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 สิริปุณโณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 อนุบาลอุดรธานี๒ (สาขาบ้านเดื่อ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 เทศบาล 1 โพศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 193 172 562 1,313 695 329 264 2,337