เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ต.ค. 2557
7 ต.ค. 2557
8 ต.ค. 2557
9 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ปฏิทินการดำเนินงานระดับภาค
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคฯ ณ จังหวัดสกลนคร ดำเนินการตามรายการต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขต 22 -27 ตุลาคม 2557
2. เขตพื้นที่โอนข้อมูลเข้าระดับภาค วันที่ 30 ตุลาคม 2557
3. ตรวจรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2557
4. แก้ไขเปลี่ยนชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20 -26 พฤศจิกายน 2557
5. พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันาวาคม 2557
6. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2557
วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 16:19 น.
ตรวจสอบรายชื่อครูและนักเรียน

ขอให้ทุกเครือข่ายตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดสกลนคร ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อครูผู้ฝึกสอน รายชื่อนักเรียน ประเภทกิจกรรมต่างๆ หากพบปัญหาผิดพลาด ให้รีบแจ้งมายัง สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยด่วนที่สุด ภายในไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นี้นะคะ 

วันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 21:32 น.
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมการแข่งขันที่ท่านเป็นตัวแทน  ตรวจสอบจำนวนนักเรียนให้ถูกต้องตามเกณฑ์เท่านั้น   ชื่อนักเรียนและครูผู้สอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ถูกต้องภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

       by admin

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 15:39 น.
เรียนเชิญประชุมเตรียมการจัดงาน
เรียนเชิญประชุม
  เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อำเภอวังสามหมอ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมอาคารร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2  ในวันที่ 9 กันยายน 2557  เวลา  13.00 น.

                                                                                         BY  ADMIN
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 11:37 น.
แจ้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด สพป.อด.2
เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

         ขอให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน แจ้งกำหนด วัน เวลา ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ไปที่ ศน. สุนีย์ อุทุมทอง โทร : 081-031-6606

                                                                         BY ADMIN
วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09:15 น.
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 สพป.อด. 2 (แก้ไข)

แจ้ง โรงเรียนในสังกัด

  กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน "งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง ครั้งที่ 11"  ปีการศึกษา 2557  ดังนี้
  1. ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557  และรายงานผลการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2557 
  
2. (นักเรียนปกติ) เนื่องจาก มีภารกิจเร่งด่วน จึงเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ฯ จาก วันที่ 14-15 ตุลาคม 2557  เปลี่ยนเป็น
   วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2557  ณ อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
 
3. (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม) ระดับเขตพื้นที่ ฯ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
 
 4. ให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ส่ง Files รายชื่อกรรมการตัดสินระดับกลุ่มเครือข่ายเพื่อพิจารณา คัดเลือก  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2557
      Email; suneeutumthong@gmail.com

 

                                                                                                                                          BY ADMIN
วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09:51 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 214
จำนวนทีม 2,663
จำนวนนักเรียน 5,853
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,909
จำนวนกรรมการ 1,062
ครู+นักเรียน 9,762
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,824
ประกาศผลแล้ว 243/268 (90.67%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 25
สัปดาห์นี้ 33
สัปดาห์ที่แล้ว 53
เดือนนี้ 112
เดือนที่แล้ว 407
ปีนี้ 2,463
ทั้งหมด 204,828