หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ  
2 สถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ  
3 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังสามหมอ  
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นางสาววิมล เถาวัลย์  
5 โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)  
6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อ.วังสามหมอ  
7 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ นายประภาส จิตธรรมมา   0899446736

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]