หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด. 2 ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอวังสามหมอ
ระหว่าง วันที่ 8 -9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422, 423 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424, 425 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422, 423 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426, 427 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426, 427 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง E-Classroom 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00 จับฉลากลำดับที่การแข่งขัน ในวันแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]