เรียนเชิญประชุมเตรียมการจัดงาน
เรียนเชิญประชุม
  เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อำเภอวังสามหมอ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมอาคารร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2  ในวันที่ 9 กันยายน 2557  เวลา  13.00 น.

                                                                                         BY  ADMIN
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 11:37 น.