เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ดร.ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
22 ก.ย. 2557
23 ก.ย. 2557
24 ก.ย. 2557
25 ก.ย. 2557
26 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

 
แจ้งโรงเรียนที่นักเรียนชนะเลิศ รับเงินสนับสนุนการเตรียมนักเรียน

แจ้งโรงเรียนที่ชนะเลิศแต่ละกิจกรรม ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคฯ นำใบสำคัญรับเงินรายคน และสรุปงบหน้า ติดต่อรับเงินสนับสนุนการเตรียมทีม ที่กลุ่มนิเทศ ฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

ใบสำคัญรับเงิน   สรุปงบหน้า   รายชื่อโรงเรียน/กิจกรรม ตัวแทน

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 16:08 น.
แบบฟอร์มแก้ไบประเภทการแข่งขัน

แบบฟอร์มแก้ไขประเภทเด็กพิเศษ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14:23 น.
ด่วน ย้ายสถานที่แข่งขัน

1. เครื่องร่อน และเครื่องบินทุกระดับ ย้ายจากสนามอนุบาลบ้านผือ ไปแข่งขันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

2.  การแปรรูปอาหาร ทุกระดับ  ย้ายจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  ไปที่ โดม สพป.อด.4

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 18:28 น.
แจ้งเรื่องการแข่งขันโครงงาน

โรงเรียนที่แข่งขันโครงงานทุกสาระการเรียนรู้ ทุกระดับ ให้นำโต๊ะวางโครงงาน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า มาเอง

วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 08:26 น.
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ชั้น ป.1-ป.3

กำหนดชื่อหัวเรื่อง  การแข่งขัน Impromptu Speech ชั้น ป.1-ป.3 ดังนี้

1. Family: The warm family

2. Food and Drinks: My favourite food is ................

3.  Yourself: How about myself?

4. School: I love my school.

5. Freetime: What do I like to do in my freetime?   

วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 14:17 น.
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
.ให้ผู้เข้าแข่งขันนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ไปด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 12:38 น.
หัวข้อที่จะใช้จับสลากเพื่อแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย

กิจกรรมการปั้นดินนำมัน ได้แก่ ธรรมชาติแสนสวย  ชุมชนของเรา และ สวนสนุกในฝัน

กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะภาพ ได้แก่ โรงเรียนของเรา ชุมชนของเรา  ธรรมชาติแสนสวย

กิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียน  ได้แก่ชุมขนของเรา  โรงเรียนของหนู  ธรรมชาติที่สวยงาม

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 12:26 น.
การแข่งขัน E-book ระดับชั้น ป. 4-6
ให้ผู้เข้าแข่งขันนำไมโคโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ และกระดาษ มาด้วย
วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 17:07 น.
แจ้งหัวข้อการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6

เศรษฐกิจพอเพียง  คุณธรรม  อาเซียน

วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 17:05 น.
ด่วน เปิดให้โรงเรียนเข้าระบบได้แล้ว
ให้โรงเรียนเข้าระบบโรงเรียน ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม รายชื่อนักเรียน รายชื่อครูผู้ฝึกสอน หากผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา  24.00 น.หลังจากนั้นจะปิดระบบ เพื่อพิมพ์  รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน บรรจุซองมอบให้กรรมการตัดสิน หากแก้ไขหลังจากนี้ ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงจากประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
วันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 14:32 น.
ลำดับที่การประกวด แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
เชิญประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพป.อุดรธานี เขต 4
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
การประชุมปฏิบัติการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันในโปรแกรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 336
จำนวนทีม 3,044
จำนวนนักเรียน 6,715
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,453
จำนวนกรรมการ 1,052
ครู+นักเรียน 11,168
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,220
ประกาศผลแล้ว 243/268 (90.67%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 18
เมื่อวาน 26
สัปดาห์นี้ 240
สัปดาห์ที่แล้ว 437
เดือนนี้ 510
เดือนที่แล้ว 414
ปีนี้ 3,066
ทั้งหมด 271,434