หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 22 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1105,1106 23 ก.ย. 2557 09.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1101,1102 23 ก.ย. 2557 09.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1207 23 ก.ย. 2557 09.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1301,1302 23 ก.ย. 2557 09.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1201 23 ก.ย. 2557 09.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล C ห้อง C123 23 ก.ย. 2557 09.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล C ห้อง C121,122 23 ก.ย. 2557 09.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1303,1304 23 ก.ย. 2557 09.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1305,1306 23 ก.ย. 2557 09.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1203,124 23 ก.ย. 2557 09.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1205,1206 23 ก.ย. 2557 09.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1103,1104 23 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]