หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 22 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.4/3,ป.5/1 24 ก.ย. 2557 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/3,ป.4/2 24 ก.ย. 2557 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 24 ก.ย. 2557 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 22 ก.ย. 2557 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 22 ก.ย. 2557 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 22 ก.ย. 2557 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์,ม.3/1,ม.3/2 23 ก.ย. 2557 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์,ม.3/1,ม.3/2 23 ก.ย. 2557 13.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 23 ก.ย. 2557 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 23 ก.ย. 2557 13.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 24 ก.ย. 2557 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 24 ก.ย. 2557 11.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 24 ก.ย. 2557 14.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1,อ.2/2 24 ก.ย. 2557 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/3,ป.1/2 24 ก.ย. 2557 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง ป.2/2,ป.2/3 24 ก.ย. 2557 09.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ม.3/1,ม.3/2 24 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]