หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 77 50 72.46% 7 10.14% 4 5.8% 8 11.59% 69
2 โรงเรียนบ้านท่าโสม 58 41 77.36% 4 7.55% 4 7.55% 4 7.55% 53
3 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 40 28 70% 7 17.5% 2 5% 3 7.5% 40
4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 42 25 62.5% 9 22.5% 6 15% 0 0% 40
5 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 38 24 70.59% 5 14.71% 5 14.71% 0 0% 34
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 31 24 82.76% 3 10.34% 1 3.45% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 33 23 71.88% 7 21.88% 2 6.25% 0 0% 32
8 โรงเรียนบ้านหยวก 32 23 74.19% 4 12.9% 2 6.45% 2 6.45% 31
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 44 22 52.38% 12 28.57% 4 9.52% 4 9.52% 42
10 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 43 20 66.67% 5 16.67% 4 13.33% 1 3.33% 30
11 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 36 20 60.61% 4 12.12% 3 9.09% 6 18.18% 33
12 โรงเรียนบ้านน้ำซึม 31 19 70.37% 4 14.81% 1 3.7% 3 11.11% 27
13 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 21 19 90.48% 0 0% 1 4.76% 1 4.76% 21
14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 23 19 86.36% 0 0% 0 0% 3 13.64% 22
15 โรงเรียนบ้านท่าโสม2 27 17 65.38% 6 23.08% 1 3.85% 2 7.69% 26
16 โรงเรียนยางโกนวิทย์ 30 17 68% 4 16% 2 8% 2 8% 25
17 โรงเรียนบ้านนาแค 29 16 61.54% 5 19.23% 3 11.54% 2 7.69% 26
18 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 29 16 69.57% 3 13.04% 2 8.7% 2 8.7% 23
19 โรงเรียนบ้านเทื่อม 29 15 60% 8 32% 0 0% 2 8% 25
20 โรงเรียนบ้านใหม่ 30 15 55.56% 7 25.93% 4 14.81% 1 3.7% 27
21 โรงเรียนบ้านหัวขัว 29 15 65.22% 5 21.74% 1 4.35% 2 8.7% 23
22 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 29 15 68.18% 4 18.18% 1 4.55% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนบ้านเม็ก 33 14 48.28% 5 17.24% 6 20.69% 4 13.79% 29
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 30 14 60.87% 5 21.74% 2 8.7% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 34 14 51.85% 4 14.81% 2 7.41% 7 25.93% 27
26 โรงเรียนคำด้วง 22 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
27 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 34 13 46.43% 8 28.57% 4 14.29% 3 10.71% 28
28 โรงเรียนคำบงเจริญสุข 21 13 61.9% 4 19.05% 1 4.76% 3 14.29% 21
29 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 18 13 72.22% 3 16.67% 0 0% 2 11.11% 18
30 โรงเรียนบ้านน้ำซึม2 15 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ2 27 12 50% 5 20.83% 3 12.5% 4 16.67% 24
32 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 21 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
33 โรงเรียนบ้านหยวก2 24 12 57.14% 4 19.05% 5 23.81% 0 0% 21
34 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 17 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
35 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
36 โรงเรียนบ้านนางัว 16 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนบ้านกาลึม 17 11 64.71% 2 11.76% 1 5.88% 3 17.65% 17
38 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 15 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
39 โรงเรียนบ้านนาเก็น 19 11 78.57% 0 0% 2 14.29% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 30 10 38.46% 7 26.92% 3 11.54% 6 23.08% 26
41 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง2 22 10 50% 6 30% 0 0% 4 20% 20
42 โรงเรียนบ้านนาแค2 24 10 43.48% 5 21.74% 5 21.74% 3 13.04% 23
43 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 17 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
44 โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 10 50% 4 20% 5 25% 1 5% 20
45 โรงเรียนชุมพลนาคลัง 26 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
46 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์ 18 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
47 โรงเรียนอนุบาลญาริดา 17 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนบ้านสามัคคี 14 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนบ้านคำด้วง2 20 9 47.37% 4 21.05% 3 15.79% 3 15.79% 19
50 โรงเรียนบ้านนายูง 15 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
51 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
52 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์2 16 9 60% 1 6.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
53 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
55 โรงเรียนยางโกนวิทย์2 20 8 44.44% 6 33.33% 1 5.56% 3 16.67% 18
56 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์2 19 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
57 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์2 18 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
58 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
59 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ2 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย2 16 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
61 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2-2 18 8 53.33% 1 6.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
62 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 17 8 53.33% 1 6.67% 3 20% 3 20% 15
63 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง2 12 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
64 โรงเรียนอนุบาลญาริดา2 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนหนองกุงวังแสง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
68 โรงเรียนภูมิพิชญ2 15 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
69 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 15 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
70 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ2 19 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
71 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)2 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 14 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
73 โรงเรียนบ้านนางาม 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนบ้านนาสี 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 12 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 18 7 43.75% 1 6.25% 4 25% 4 25% 16
77 โรงเรียนบ้านหัวช้าง2 19 7 43.75% 1 6.25% 2 12.5% 6 37.5% 16
78 โรงเรียนบ้านหัวขัว2 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
79 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 12 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านขอนยูง 16 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
82 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 14 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
83 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล2 18 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
84 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม2 15 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
85 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 16 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
86 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์2 13 6 46.15% 1 7.69% 4 30.77% 2 15.38% 13
87 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนเตชะไพบูลย์(2) 13 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ2 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
90 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา2 15 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
91 โรงเรียนบ้านหนองแวง2(น้ำโสม) 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
92 โรงเรียนบ้านน้ำปู่2 17 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
93 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก2 12 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
94 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
95 โรงเรียนชุมพลนาคลัง2 15 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
96 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
97 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
98 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
99 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138-2 16 5 38.46% 2 15.38% 6 46.15% 0 0% 13
100 โรงเรียนบ้านนายูง2 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์2 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
102 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา2 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 12 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
104 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
105 โรงเรียนบ้านนาเตย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
107 โรงเรียนหนองกุงวังแสง2 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านถิ่น 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 2 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา2 17 4 28.57% 6 42.86% 0 0% 4 28.57% 14
111 โรงเรียนนาคำน้อย2 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
112 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวาย2 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
113 โรงเรียนบ้านนาเตย2 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
114 โรงเรียนบ้านนาล้อม 12 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
115 โรงเรียนกาลึม2 11 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
116 โรงเรียนบ้านสามัคคี2 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
117 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี2 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
118 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 2 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
119 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง2 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านข้าวสาร2 9 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
121 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
122 โรงเรียนบ้านเทื่อม2 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
123 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านขัวล้อ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์2 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
128 โรงเรียนอนุบาลหนองกอง2 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนภูมิพิชญ 13 4 40% 0 0% 5 50% 1 10% 10
130 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 2 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
131 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา2 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านสมประสงค์2 7 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
133 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 9 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
134 โรงเรียนบ้านกุดจับ 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร2 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนแหลมทองพัฒนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนคำบงเจริญสุข2 14 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 13
139 โรงเรียนบ้านใหม่2 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
140 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง2 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
141 โรงเรียนบ้านหนองแวง2 11 3 30% 4 40% 0 0% 3 30% 10
142 โรงเรียนบ้านเม็ก2 14 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
143 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง2 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
144 โรงเรียนบ้านนางัว2 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านนาเก็น2 13 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
146 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา2 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
147 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
148 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์2 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
149 โรงเรียนบ้านติ้ว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
150 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(กลุ่มลุ่มน้ำโมง) 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
151 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว2 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
152 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง2 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
153 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
154 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
155 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านติ้ว2 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านนาตูม2 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านภูดิน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ2 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านหินตั้ง2 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
164 โรงเรียน ต.ช.ด.นาชมภู 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
165 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
166 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
168 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านภูดิน2 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านนาไฮ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 2 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
176 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 12 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
177 โรงเรียนบ้านท่าลี่2 11 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
178 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว2 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
179 โรงเรียนบ้านหายโศก2 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
180 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
181 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
182 โรงเรียนบ้านสวัสดี2 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
183 โรงเรียนบ้านขอนยูง2 9 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
184 โรงเรียนบ้านขัวล้อ2 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
185 โรงเรียนบ้านนาอ่าง2 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
186 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย2 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
187 โรงเรียนบ้านนาหลวง2 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
188 โรงเรียนบ้านเจริญสุข2 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
189 โรงเรียนบ้านม่วง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
190 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
191 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์2 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
193 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
194 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
195 โรงเรียนเตชะไพบูลย์2-2 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
196 โรงเรียนบ้านนาสี2 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
198 โรงเรียนบ้านโพธิ์2 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
199 โรงเรียนบ้านดงธาตุ2 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
200 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ2 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
201 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
202 โรงเรียนบ้านวังแข้ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านจำปาโมง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านดงน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวาง 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านน้ำทรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านผากลางนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านหายโศก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน2 13 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
215 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง2 10 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
216 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง2 8 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
217 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
218 โรงเรียนบ้านนาล้อม2 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
219 โรงเรียนบ้านนางาม2 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
220 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 2 9 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
221 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู2 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
222 โรงเรียนบ้านวังบง2 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
223 โรงเรียนบ้านวังแข้2 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
224 โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม2 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
225 โรงเรียนบ้านนาตูม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
226 โรงเรียนบ้านโนนอุดม2 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
227 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 7 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
228 โรงเรียนบ้้านหนองทุ่ม2 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
229 โรงเรียนบ้านดงบัง2 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
230 โรงเรียนบ้านสวัสดี 9 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
231 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
232 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม2 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
233 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 2 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
234 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา2 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
235 โรงเรียนบ้านจำปาทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
236 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
237 โรงเรียนบ้านแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
238 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
239 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
240 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
241 โรงเรียนบ้านโนนแดง2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
242 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
243 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
244 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา 2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
245 โรงเรียนหนองกบนาแมน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
246 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 6 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 6
247 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
248 โรงเรียนบ้านเทพประทาน2 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
249 โรงเรียนบ้านวังสวย2 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
250 โรงเรียนบ้านวังสวย 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
251 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 2 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
252 โรงเรียนบ้านแดง2 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
253 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา2 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
254 โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
255 โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
256 โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว2 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
257 โรงเรียนบ้านดงน้อย2 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
258 โรงเรียนบ้านดงหวาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
259 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
260 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์2 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
261 โรงเรียนบ้านนาไฮ2 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
262 โรงเรียนบ้านกุดจับ2 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
263 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
264 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
265 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
266 โรงเรียนบ้านจำปาทอง2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
267 โรงเรียนบ้านจำปาโมง2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
268 โรงเรียนบ้านดงหวาย2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
269 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
270 โรงเรียนบ้านนาคูณ2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
271 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
272 โรงเรียนบ้านน้ำทรง2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
273 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
274 โรงเรียนบ้านโนนดู่2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
275 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์-2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
276 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
277 โรงเรียนบ้านนาคำ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
278 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
279 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี2 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
280 โรงเรียนโนนทอง 2 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
281 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง1-2 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
282 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด2 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
283 โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
284 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ2 6 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
285 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
286 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์2 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
287 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก2 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
288 โรงเรียนบ้านนางิ้ว2 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
289 โรงเรียนบ้านวังบง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
290 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล2 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
291 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
292 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน2 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
293 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
294 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ2 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
295 โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
296 โรงเรียนบ้านม่วง2 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
297 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
298 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 2 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
299 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา2 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
300 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
301 โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง2 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
302 โรงเรียนบ้านนาคำ2 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
303 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
304 โรงเรียนบ้านนาคูณ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
305 โรงเรียนบ้านลาน2 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
306 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา2 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
307 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม2 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
308 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา2 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
309 โรงเรียนต.ช.ด.นาชมพู2 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
310 โรงเรียนบ้านลาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
311 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา2 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]