สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บริบาลภูมิเขตต์ 48 7 4 7 59
2 บ้านท่าโสม 34 4 4 3 42
3 บ้านดงหวายดงขวาง 25 8 5 0 38
4 บ้านสร้างก่อ 25 6 2 3 33
5 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 24 5 5 0 34
6 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 24 3 1 1 28
7 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 22 12 4 4 38
8 บ้านหัวช้าง 21 6 2 0 29
9 ปากเจียงโนนทอง 20 4 3 6 27
10 บ้านน้ำซึม 19 4 1 3 24
11 บ้านข้าวสาร 19 0 1 1 20
12 บ้านหยวก 18 4 2 2 24
13 บ้านนาแค 16 5 3 2 24
14 ยางโกนวิทย์ 16 4 1 2 21
15 บ้านธาตุประชานุกูล 16 0 0 2 16
16 บ้านใหม่ 15 7 4 1 26
17 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 15 5 3 1 23
18 บ้านเทื่อม 14 7 0 2 21
19 บ้านท่าโสม2 14 6 1 1 21
20 บ้านเม็ก 14 5 6 4 25
21 บ้านโชคเจริญ 13 8 4 3 25
22 คำบงเจริญสุข 13 4 1 3 18
23 เชียงดีกุดเซือม 13 3 2 1 18
24 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 13 2 1 2 16
25 บ้านน้ำซึม2 13 0 0 0 13
26 บ้านสร้างก่อ2 11 5 2 4 18
27 บ้านหยวก2 11 4 5 0 20
28 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 11 4 1 7 16
29 บ้านสะคุวิทยา 11 4 0 0 15
30 บ้านกาลึม 11 2 1 3 14
31 บ้านน้ำปู่ 10 7 2 5 19
32 บ้านดงหวายดงขวาง2 10 6 0 4 16
33 บ้านนาแค2 10 5 5 3 20
34 บ้านหัวขัว 10 5 1 2 16
35 บ้านนาต้องนาสมนึก 10 4 1 0 15
36 ชุมพลนาคลัง 10 3 2 1 15
37 บ้านนางัว 10 3 0 1 13
38 บ้านโนนสมบุรณ์ 10 2 1 3 13
39 อนุบาลญาริดา 10 2 1 1 13
40 บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 10 2 0 0 12
41 บ้านสามัคคี 10 1 2 1 13
42 บ้านนาเก็น 10 0 2 1 12
43 บ้านคำด้วง2 9 4 3 3 16
44 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 9 4 2 2 15
45 บ้านทุ่งทอง 9 3 1 0 13
46 บริบาลภูมิเขตต์2 9 1 4 1 14
47 บ้านโนนสมบูรณ์2 8 5 3 1 16
48 ยางโกนวิทย์2 8 5 1 3 14
49 บ้านหนองแวง 8 4 5 1 17
50 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์2 8 4 2 1 14
51 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 8 4 1 1 13
52 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ2 8 3 0 1 11
53 บ้านนาเมืองไทย2 8 2 0 3 10
54 อนุบาลญาริดา2 8 1 1 1 10
55 ชุมชนบ้านแวง 8 0 1 0 9
56 ดอนตาลดงบังวิทยา 7 5 2 0 14
57 บ้านนาคำน้อย 7 4 3 0 14
58 ภูมิพิชญ2 7 4 1 1 12
59 บ้านโชคเจริญ2 7 3 2 2 12
60 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)2 7 3 0 1 10
61 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 7 3 0 0 10
62 บ้านเชียงเพ็ง 7 2 2 2 11
63 คำด้วง 7 2 2 0 11
64 บ้านหัวช้าง2 7 1 2 6 10
65 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 7 0 0 0 7
66 หนองกุงวังแสง 7 0 0 0 7
67 บ้านผักบุ้ง 6 4 3 0 13
68 บ้านท่าลี่ 6 2 2 1 10
69 บ้านหลุมข้าว 6 2 0 1 8
70 บ้านคูดงประชาสรรค์2 6 1 4 2 11
71 บ้านท่าโปงทอง2 6 1 3 0 10
72 อนุบาลนันทวดี 6 1 1 1 8
73 บ้านนายูง 6 1 1 0 8
74 บ้านท่าโปงทอง 6 1 0 0 7
75 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 6 1 0 0 7
76 ศศิกานต์วิทยา2 5 7 2 1 14
77 บ้านหนองแวง2(น้ำโสม) 5 5 1 1 11
78 บ้านน้ำปู่2 5 4 3 2 12
79 บ้านนาต้องนาสมนึก2 5 4 1 0 10
80 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 5 4 0 0 9
81 ชุมพลนาคลัง2 5 3 3 1 11
82 โนนทองโนนหวาย 5 3 2 3 10
83 บ้านเชียงดีกุดเซือม2 5 3 2 1 10
84 ศศิกานต์น้ำโสม 5 3 1 2 9
85 บ้านคูดงประชาสรรค์ 5 3 1 0 9
86 บ้านหินตั้ง 5 3 0 0 8
87 บ้านนางาม 5 2 1 1 8
88 บ้านนายูง2 5 2 1 0 8
89 บ้านวังเลาโสมสวรรค์2 5 2 0 2 7
90 บ้านสะคุวิทยา2 5 2 0 1 7
91 บ้านหนองโนไชยวาน 5 1 4 3 10
92 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2-2 5 1 4 1 10
93 บ้านนาเมืองไทย 5 1 2 2 8
94 บ้านหนองนกเขียน 5 1 0 0 6
95 หนองกุงวังแสง2 5 1 0 0 6
96 บ้านนาเตย 5 1 0 0 6
97 บ้านหนองทุ่ม 5 0 3 3 8
98 บ้านถิ่น 5 0 0 0 5
99 อนุบาลบ้านก้องวิทยา2 4 6 0 4 10
100 บ้านขอนยูง 4 3 3 3 10
101 บ้านธาตุประชานุกูล2 4 3 2 3 9
102 นาคำน้อย2 4 3 2 1 9
103 บ้านโนนทองโนนหวาย2 4 3 0 1 7
104 บ้านนาเตย2 4 3 0 0 7
105 บ้านสามัคคี2 4 2 3 1 9
106 กาลึม2 4 2 3 1 9
107 อนุบาลนันทวดี2 4 2 2 0 8
108 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 2 4 2 0 3 6
109 บ้านสว่างปากราง2 4 2 0 0 6
110 บ้านข้าวสาร2 4 1 4 0 9
111 บ้านโนนม่วง 4 1 2 0 7
112 ชายแดนประชาสรรค์ 4 1 2 0 7
113 บ้านเทื่อม2 4 1 1 2 6
114 บ้านสมประสงค์ 4 1 1 0 6
115 บ้านโสกแกคำเจริญ 4 1 1 0 6
116 บ้านขัวล้อ 4 1 1 0 6
117 เตชะไพบูลย์(2) 4 1 0 0 5
118 บ้านดงบัง 4 1 0 0 5
119 อนุบาลหนองกอง2 4 1 0 0 5
120 บ้านค้อปัญญานุสรณ์2 4 1 0 0 5
121 บ้านหนองสร้างไพร 4 1 0 0 5
122 ภูมิพิชญ 4 0 5 1 9
123 บ้านกานต์สามัคคี 2 4 0 2 0 6
124 บ้านสาครพัฒนา2 4 0 1 1 5
125 บ้านหัวขัว2 4 0 1 1 5
126 บ้านสมประสงค์2 4 0 1 0 5
127 บ้านหนองกุงหนองเจริญ2 4 0 1 0 5
128 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 4 0 0 2 4
129 แหลมทองพัฒนา 4 0 0 0 4
130 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 2 4 0 0 0 4
131 ศศิกานต์วิทยา 4 0 0 0 4
132 คำบงเจริญสุข2 3 7 2 1 12
133 บ้านใหม่2 3 5 1 1 9
134 บ้านปากเจียงโนนทอง2 3 4 3 2 10
135 บ้านหนองแวง2 3 4 0 3 7
136 บ้านเม็ก2 3 3 2 2 8
137 บ้านผักบุ้ง2 3 3 1 2 7
138 บ้านนางัว2 3 3 0 0 6
139 บ้านนาล้อม 3 2 4 0 9
140 บ้านนาเก็น2 3 2 2 2 7
141 ดอนตาลดงบังวิทยา2 3 2 2 0 7
142 บ้านนาสี 3 2 1 1 6
143 ชุมชนสงเคราะห์2 3 2 1 0 6
144 บ้านติ้ว 3 2 0 0 5
145 บ้านโนนสว่าง(กลุ่มลุ่มน้ำโมง) 3 1 3 0 7
146 บ้านหลุมข้าว2 3 1 2 0 6
147 บ้านดงหมูชัยเจริญ 3 1 0 1 4
148 บ้านโนนสว่าง2 3 1 0 1 4
149 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 3 1 0 0 4
150 บ้านดงธาตุ 3 1 0 0 4
151 โนนสูงวิทยา 3 1 0 0 4
152 บ้านติ้ว2 3 1 0 0 4
153 บ้านนาตูม2 3 1 0 0 4
154 บ้านหินตั้ง2 3 0 2 0 5
155 ต.ช.ด.นาชมภู 3 0 1 2 4
156 บ้านสาครพัฒนา 3 0 1 0 4
157 บ้านโนนฐานะ 3 0 0 1 3
158 บ้านโนนสะอาด 3 0 0 0 3
159 บ้านนาไฮ 3 0 0 0 3
160 บ้านโคกสะอาด 3 0 0 0 3
161 บ้านดงเย็นพัฒนา 3 0 0 0 3
162 บ้านโคกสว่าง 2 3 0 0 0 3
163 บ้านเชียงเพ็ง 2 2 4 2 0 8
164 บ้านกานต์สามัคคี 2 3 3 0 8
165 บ้านท่าลี่2 2 3 2 2 7
166 บ้านโคกสีแก้ว2 2 2 2 0 6
167 บ้านหายโศก2 2 2 1 1 5
168 บ้านกุดเม็ก 2 2 0 1 4
169 บ้านสวัสดี2 2 2 0 0 4
170 บ้านนางิ้ว 2 2 0 0 4
171 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138-2 2 1 5 0 8
172 บ้านขอนยูง2 2 1 4 0 7
173 บ้านขัวล้อ2 2 1 1 1 4
174 บ้านนาอ่าง2 2 1 1 1 4
175 บ้านเหล่าตำแย2 2 1 1 1 4
176 บ้านนาหลวง2 2 1 1 0 4
177 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 2 1 1 0 4
178 บ้านม่วง 2 1 0 1 3
179 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 2 1 0 0 3
180 บ้านภูดิน 2 1 0 0 3
181 บ้านโสกแกคำเจริญ2 2 1 0 0 3
182 อุดรวัฒนานุสรณ์2 2 1 0 0 3
183 บ้านสว่างปากราง 2 0 2 1 4
184 บ้านนาอ่าง 2 0 2 0 4
185 เตชะไพบูลย์2-2 2 0 2 0 4
186 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 2 0 1 1 3
187 บ้านโพธิ์2 2 0 1 0 3
188 บ้านเจริญสุข 2 0 1 0 3
189 บ้านนาสี2 2 0 1 0 3
190 บ้านลาดหอคำ2 2 0 0 2 2
191 บ้านดงธาตุ2 2 0 0 2 2
192 บ้านหนองหัวคู 2 0 0 1 2
193 บ้านเทพประทาน 2 0 0 0 2
194 บ้านหนองนกเขียน2 2 0 0 0 2
195 บ้านโสมเยี่ยม2 2 0 0 0 2
196 บ้านนาหลวง 2 0 0 0 2
197 บ้านวังแข้ 2 0 0 0 2
198 บ้านจำปาโมง 2 0 0 0 2
199 บ้านดงน้อย 2 0 0 0 2
200 บ้านตาดน้ำพุ2 2 0 0 0 2
201 บ้านนาแคทุ่งขวาง 2 2 0 0 0 2
202 บ้านผากลางนา 2 0 0 0 2
203 บ้านภูดิน2 2 0 0 0 2
204 บ้านหายโศก 2 0 0 0 2
205 บ้านหนองโนไชยวาน2 1 4 1 3 6
206 ชุมชนบ้านแวง2 1 4 1 2 6
207 บ้านทุ่งทอง2 1 4 0 2 5
208 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 1 3 1 0 5
209 บ้านนาล้อม2 1 3 0 0 4
210 บ้านนางาม2 1 2 3 0 6
211 บ้านหนองหัวคู2 1 2 2 1 5
212 บ้านวังบง2 1 2 1 3 4
213 บ้านวังแข้2 1 2 1 0 4
214 ตชด.ห้วยเวียงงาม2 1 2 0 0 3
215 บ้านนาตูม 1 2 0 0 3
216 บ้านโนนอุดม2 1 2 0 0 3
217 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 2 1 1 2 3 4
218 บ้้านหนองทุ่ม2 1 1 2 1 4
219 บ้านหันเทาผักกาดย่า 1 1 2 0 4
220 บ้านดงบัง2 1 1 1 2 3
221 บ้านสวัสดี 1 1 1 1 3
222 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 1 2
223 บ้านเจริญสุข2 1 1 0 1 2
224 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม2 1 1 0 1 2
225 บ้านหนองสร้างไพร 2 1 1 0 1 2
226 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา2 1 1 0 1 2
227 บ้านเหล่าตำแย 1 1 0 0 2
228 หนองกบนาแมน 1 1 0 0 2
229 บ้านโนนดู่ 1 1 0 0 2
230 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 1 1 0 0 2
231 นาแคทุ่งขวาง 1 1 0 0 2
232 บ้านจำปาทอง 1 1 0 0 2
233 บ้านโนนแดง2 1 1 0 0 2
234 บ้านโพธิ์โนนแดง 1 1 0 0 2
235 บ้านโพธิ์โนนแดง 2 1 1 0 0 2
236 ปะโคสามัคคีวิทยา 2 1 1 0 0 2
237 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 1 1 0 0 2
238 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 1 0 4 1 5
239 บ้านเทพประทาน2 1 0 2 0 3
240 บ้านวังสวย2 1 0 2 0 3
241 อุดรวัฒนานุสรณ์ 1 0 2 0 3
242 โนนสูงวิทยา 2 1 0 1 2 2
243 บ้านแดง2 1 0 1 1 2
244 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา2 1 0 1 1 2
245 ตชด.ห้วยเวียงงาม 1 0 1 0 2
246 บ้านดงหวาย 1 0 1 0 2
247 กลางน้อยเหล่ามะแงว 1 0 1 0 2
248 กลางน้อยเหล่ามะแงว2 1 0 1 0 2
249 บ้านดงน้อย2 1 0 1 0 2
250 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1 0 1 0 2
251 บ้านโนนทอง 1 0 1 0 2
252 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์2 1 0 0 2 1
253 บ้านนาไฮ2 1 0 0 1 1
254 บ้านโพธิ์ 1 0 0 0 1
255 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1 0 0 0 1
256 ชุมชนสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
257 บ้านกุดจับ 1 0 0 0 1
258 บ้านกุดจับ2 1 0 0 0 1
259 บ้านจำปาทอง2 1 0 0 0 1
260 บ้านจำปาโมง2 1 0 0 0 1
261 บ้านดงหวาย2 1 0 0 0 1
262 บ้านตาดน้ำพุ 1 0 0 0 1
263 บ้านนาคูณ2 1 0 0 0 1
264 บ้านนารายณ์ 1 0 0 0 1
265 บ้านน้ำทรง 1 0 0 0 1
266 บ้านน้ำทรง2 1 0 0 0 1
267 บ้านแดง 1 0 0 0 1
268 บ้านโนนดู่2 1 0 0 0 1
269 บ้านโนนสมบูรณ์-2 1 0 0 0 1
270 บ้านโนนแดง 1 0 0 0 1
271 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 3 0 0 3
272 โนนทอง 2 0 2 2 0 4
273 บ้านโคกสะอาด2 0 2 0 1 2
274 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ 0 2 0 0 2
275 บ้านดงหมูชัยเจริญ2 0 1 3 1 4
276 ราษฎร์จุฬาสามัคคี2 0 1 2 0 3
277 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 0 1 1 1 2
278 ชายแดนประชาสรรค์2 0 1 1 0 2
279 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง1-2 0 1 1 0 2
280 บ้านกุดเม็ก2 0 1 1 0 2
281 บ้านนางิ้ว2 0 1 1 0 2
282 บ้านวังบง 0 1 1 0 2
283 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล2 0 1 1 0 2
284 ปะโคสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 1
285 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน2 0 1 0 1 1
286 บ้านโนนสะอาด2 0 1 0 1 1
287 ตชด.บ้านเมืองทอง 0 1 0 0 1
288 บ้านนาคำ 0 1 0 0 1
289 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ2 0 1 0 0 1
290 บ้านม่วง2 0 1 0 0 1
291 บ้านโคกสีแก้ว 0 1 0 0 1
292 บ้านโนนอุดม 0 1 0 0 1
293 บ้านหันเทาผักกาดย่า 2 0 0 2 1 2
294 บ้านวังสวย 0 0 1 2 1
295 บ้านดงเย็นพัฒนา2 0 0 1 1 1
296 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 0 0 1 0 1
297 ตชด.บ้านเมืองทอง2 0 0 1 0 1
298 บ้านนาคำ2 0 0 1 0 1
299 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 0 0 0 1 0
300 บ้านนาคูณ 0 0 0 1 0
301 บ้านลาน2 0 0 0 1 0
302 บ้านแหลมทองพัฒนา2 0 0 0 1 0
303 ศศิกานต์น้ำโสม2 0 0 0 1 0
304 จอมศรีโคกก่องวิทยา2 0 0 0 0 0
305 ต.ช.ด.นาชมพู2 0 0 0 0 0
306 บ้านลาน 0 0 0 0 0
307 บ้านสระคลองพัฒนา2 0 0 0 0 0
308 บ้านหนองบอนเวียงชัย 0 0 0 0 0
รวม 1,388 520 328 253 2,489