สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บริบาลภูมิเขตต์ 17 11 6 34 51 7 4 8 62
2 บ้านท่าโสม 15 7 6 28 42 4 4 4 50
3 บ้านดงหวายดงขวาง 9 3 3 15 25 9 6 0 40
4 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 9 2 3 14 24 3 1 1 28
5 ยางโกนวิทย์ 9 2 1 12 17 4 2 2 23
6 เชียงดีกุดเซือม 8 1 3 12 17 3 2 2 22
7 บ้านสร้างก่อ 7 5 1 13 28 7 2 3 37
8 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 7 4 2 13 20 5 4 1 29
9 บ้านหยวก 7 3 2 12 23 4 2 2 29
10 บ้านน้ำซึม 6 3 1 10 19 4 1 3 24
11 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 4 11 1 16 24 5 5 0 34
12 บ้านหัวช้าง 4 9 3 16 23 7 2 0 32
13 โนนทองโนนหวาย 4 3 1 8 7 3 2 3 12
14 บ้านเทื่อม 4 2 2 8 15 8 0 2 23
15 อนุบาลญาริดา 4 2 1 7 10 2 1 1 13
16 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 4 1 2 7 12 4 0 0 16
17 บ้านหัวขัว 4 1 1 6 15 5 1 2 21
18 ดอนตาลดงบังวิทยา 4 0 1 5 12 5 2 0 19
19 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 4 0 1 5 8 4 1 1 13
20 บ้านผักบุ้ง 4 0 1 5 6 4 3 0 13
21 ปากเจียงโนนทอง 3 2 6 11 20 4 3 6 27
22 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 3 2 1 6 10 0 0 0 10
23 บ้านหนองทุ่ม 3 2 1 6 8 1 3 3 12
24 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 3 1 2 6 14 4 2 7 20
25 บ้านสร้างก่อ2 3 1 1 5 12 5 3 4 20
26 บริบาลภูมิเขตต์2 3 1 0 4 9 1 4 1 14
27 บ้านนาเมืองไทย2 3 1 0 4 8 2 0 3 10
28 บ้านธาตุประชานุกูล 2 5 2 9 19 0 0 3 19
29 คำด้วง 2 3 2 7 14 3 2 1 19
30 บ้านท่าโปงทอง 2 3 0 5 7 1 0 0 8
31 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 2 2 2 6 14 5 2 2 21
32 บ้านหนองแวง 2 2 2 6 10 4 5 1 19
33 บ้านน้ำปู่ 2 2 0 4 11 7 3 6 21
34 บ้านกาลึม 2 1 3 6 11 2 1 3 14
35 บ้านข้าวสาร 2 1 1 4 19 0 1 1 20
36 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 2 1 1 4 9 1 1 0 11
37 บ้านหนองนกเขียน 2 1 1 4 5 1 0 0 6
38 บ้านเม็ก 2 0 3 5 14 5 6 4 25
39 บ้านหลุมข้าว 2 0 3 5 13 3 0 2 16
40 ศศิกานต์น้ำโสม 2 0 3 5 5 3 1 2 9
41 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 2 0 1 3 7 1 0 0 8
42 บ้านนายูง 2 0 0 2 9 3 1 0 13
43 บ้านสามัคคี2 2 0 0 2 4 2 3 1 9
44 บ้านโนนม่วง 2 0 0 2 4 1 2 0 7
45 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 1 3 4 8 22 12 4 4 38
46 บ้านโชคเจริญ 1 3 2 6 13 8 4 3 25
47 บ้านโสกแกคำเจริญ 1 3 1 5 9 2 1 0 12
48 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ2 1 3 1 5 8 3 0 1 11
49 บ้านนางัว 1 2 4 7 11 3 0 1 14
50 เตชะไพบูลย์(2) 1 2 2 5 6 1 1 0 8
51 บ้านสามัคคี 1 2 1 4 10 1 2 1 13
52 อนุบาลญาริดา2 1 2 1 4 8 1 1 1 10
53 บ้านนาเก็น 1 2 0 3 11 0 2 1 13
54 ชุมชนบ้านแวง 1 2 0 3 8 0 1 0 9
55 บ้านนาเมืองไทย 1 2 0 3 5 1 2 2 8
56 คำบงเจริญสุข 1 1 3 5 13 4 1 3 18
57 บ้านนาต้องนาสมนึก 1 1 1 3 10 5 1 0 16
58 บ้านโนนสมบุรณ์ 1 1 1 3 10 2 1 3 13
59 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2-2 1 1 1 3 9 1 5 1 15
60 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์2 1 1 1 3 8 4 2 1 14
61 ชุมพลนาคลัง2 1 1 1 3 5 3 3 1 11
62 ชุมพลนาคลัง 1 1 0 2 10 3 2 1 15
63 บ้านนายูง2 1 1 0 2 5 2 1 0 8
64 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 1 1 0 2 4 0 0 2 4
65 บ้านกุดจับ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
66 นาแคทุ่งขวาง 1 1 0 2 3 2 1 0 6
67 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
68 บ้านโนนสะอาด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
69 บ้านนาคำน้อย 1 0 3 4 7 4 3 0 14
70 บ้านเชียงดีกุดเซือม2 1 0 3 4 6 3 2 1 11
71 บ้านนาแค2 1 0 1 2 10 5 5 3 20
72 บ้านทุ่งทอง 1 0 1 2 9 3 1 0 13
73 บ้านโชคเจริญ2 1 0 1 2 7 3 2 2 12
74 บ้านนางาม 1 0 1 2 7 2 1 1 10
75 บ้านหัวขัว2 1 0 1 2 7 1 1 2 9
76 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138-2 1 0 1 2 5 2 6 0 13
77 บ้านสะคุวิทยา2 1 0 1 2 5 2 0 1 7
78 บ้านโนนทองโนนหวาย2 1 0 1 2 4 3 0 1 7
79 บ้านสว่างปากราง2 1 0 1 2 4 2 0 0 6
80 แหลมทองพัฒนา 1 0 1 2 4 0 0 0 4
81 บ้านโคกสว่าง 1 0 1 2 3 1 0 1 4
82 บ้านดงธาตุ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
83 บ้านเชียงเพ็ง 1 0 0 1 7 2 2 2 11
84 หนองกุงวังแสง2 1 0 0 1 5 1 0 0 6
85 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 2 1 0 0 1 5 0 0 0 5
86 บ้านดงบัง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
87 บ้านสาครพัฒนา2 1 0 0 1 4 0 1 1 5
88 บ้านนาเก็น2 1 0 0 1 3 2 2 2 7
89 ดอนตาลดงบังวิทยา2 1 0 0 1 3 2 2 0 7
90 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
91 บ้านดงธาตุ2 1 0 0 1 3 0 0 2 3
92 บ้านหายโศก2 1 0 0 1 2 2 1 1 5
93 บ้านโนนทอง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
94 บ้านโพธิ์2 1 0 0 1 2 0 1 0 3
95 บ้านเทพประทาน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
96 บ้านเหล่าตำแย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
97 หนองกบนาแมน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
98 บ้านหนองบอนเวียงชัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านโพธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านสะคุวิทยา 0 4 2 6 11 4 0 0 15
101 บ้านใหม่ 0 3 5 8 15 7 4 1 26
102 บ้านดงหวายดงขวาง2 0 3 2 5 10 6 0 4 16
103 บ้านท่าโสม2 0 3 1 4 17 6 1 2 24
104 ภูมิพิชญ2 0 3 0 3 7 4 1 1 12
105 บ้านหนองโนไชยวาน 0 3 0 3 7 1 4 4 12
106 บ้านถิ่น 0 3 0 3 5 0 0 0 5
107 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 0 2 3 5 15 4 1 2 20
108 บ้านคำด้วง2 0 2 2 4 9 4 3 3 16
109 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 0 2 2 4 5 4 0 0 9
110 บ้านคูดงประชาสรรค์ 0 2 2 4 5 3 1 0 9
111 บ้านนาแค 0 2 1 3 16 5 3 2 24
112 ยางโกนวิทย์2 0 2 1 3 8 6 1 3 15
113 บ้านนาสี 0 2 1 3 7 2 1 1 10
114 ภูมิพิชญ 0 2 1 3 4 0 5 1 9
115 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 0 2 1 3 3 0 0 0 3
116 บ้านหยวก2 0 2 0 2 12 4 5 0 21
117 บ้านท่าโปงทอง2 0 2 0 2 8 1 3 0 12
118 หนองกุงวังแสง 0 2 0 2 8 0 0 0 8
119 บ้านขอนยูง 0 2 0 2 6 4 3 3 13
120 บ้านข้าวสาร2 0 2 0 2 4 1 4 0 9
121 บ้านธาตุประชานุกูล2 0 1 2 3 6 4 2 3 12
122 ศศิกานต์วิทยา2 0 1 2 3 5 7 2 1 14
123 ชายแดนประชาสรรค์ 0 1 1 2 5 1 2 0 8
124 บ้านสาครพัฒนา 0 1 1 2 3 0 1 0 4
125 บ้านหันเทาผักกาดย่า 0 1 1 2 2 1 2 1 5
126 บ้านสว่างปากราง 0 1 1 2 2 0 2 1 4
127 บ้านน้ำซึม2 0 1 0 1 13 0 0 0 13
128 บ้านโนนสมบูรณ์2 0 1 0 1 8 5 3 1 16
129 บ้านสมประสงค์ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
130 อนุบาลหนองกอง2 0 1 0 1 4 1 0 0 5
131 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร2 0 1 0 1 4 0 0 0 4
132 ศศิกานต์วิทยา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
133 บ้านใหม่2 0 1 0 1 3 5 1 1 9
134 ชุมชนสงเคราะห์2 0 1 0 1 3 2 1 0 6
135 บ้านดงหมูชัยเจริญ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
136 บ้านภูดิน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
137 บ้านเจริญสุข 0 1 0 1 3 0 1 0 4
138 บ้านนาไฮ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
139 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 3 0 0 0 3
140 บ้านโคกสีแก้ว2 0 1 0 1 2 2 2 0 6
141 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 0 1 0 1 2 1 1 0 4
142 บ้านนาอ่าง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
143 บ้านลาดหอคำ2 0 1 0 1 2 0 0 2 2
144 บ้านหนองนกเขียน2 0 1 0 1 2 0 0 0 2
145 บ้านโสมเยี่ยม2 0 1 0 1 2 0 0 0 2
146 ตชด.ห้วยเวียงงาม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
147 บ้านหนองบอนเวียงชัย2 0 1 0 1 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0 0 3 3 11 2 0 0 13
149 บ้านท่าลี่ 0 0 3 3 6 2 3 1 11
150 บ้านนาต้องนาสมนึก2 0 0 3 3 5 4 1 0 10
151 บ้านคูดงประชาสรรค์2 0 0 2 2 6 1 4 2 11
152 อนุบาลนันทวดี 0 0 2 2 6 1 1 1 8
153 บ้านสวัสดี2 0 0 2 2 2 2 0 0 4
154 บ้านนาคำ 0 0 2 2 0 3 0 0 3
155 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)2 0 0 1 1 7 3 0 1 10
156 บ้านหัวช้าง2 0 0 1 1 7 1 2 6 10
157 บ้านหนองกุงหนองเจริญ2 0 0 1 1 6 0 1 0 7
158 บ้านหนองแวง2(น้ำโสม) 0 0 1 1 5 6 1 1 12
159 บ้านน้ำปู่2 0 0 1 1 5 4 3 2 12
160 บ้านหินตั้ง 0 0 1 1 5 3 0 0 8
161 บ้านนาล้อม 0 0 1 1 4 2 4 0 10
162 บ้านเทื่อม2 0 0 1 1 4 1 1 2 6
163 บ้านขัวล้อ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
164 บ้านปากเจียงโนนทอง2 0 0 1 1 3 4 3 2 10
165 บ้านโนนสว่าง(กลุ่มลุ่มน้ำโมง) 0 0 1 1 3 1 3 0 7
166 บ้านโสกแกคำเจริญ2 0 0 1 1 3 1 0 0 4
167 บ้านขอนยูง2 0 0 1 1 2 1 4 0 7
168 บ้านนาหลวง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
169 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 2 0 0 1 1 1 2 2 3 5
170 บ้านโนนดู่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
171 บ้านดงหวาย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
172 ชุมชนสงเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
173 ตชด.บ้านเมืองทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
174 บ้านวังเลาโสมสวรรค์2 0 0 0 0 5 2 0 2 7
175 บ้านนาเตย 0 0 0 0 5 1 0 0 6
176 อนุบาลบ้านก้องวิทยา2 0 0 0 0 4 6 0 4 10
177 นาคำน้อย2 0 0 0 0 4 3 2 1 9
178 บ้านนาเตย2 0 0 0 0 4 3 0 0 7
179 กาลึม2 0 0 0 0 4 2 3 1 9
180 อนุบาลนันทวดี2 0 0 0 0 4 2 2 0 8
181 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 2 0 0 0 0 4 2 0 3 6
182 บ้านค้อปัญญานุสรณ์2 0 0 0 0 4 1 0 0 5
183 บ้านหนองสร้างไพร 0 0 0 0 4 1 0 0 5
184 บ้านกานต์สามัคคี 2 0 0 0 0 4 0 2 0 6
185 บ้านสมประสงค์2 0 0 0 0 4 0 1 0 5
186 คำบงเจริญสุข2 0 0 0 0 3 7 2 1 12
187 บ้านหนองแวง2 0 0 0 0 3 4 0 3 7
188 บ้านเม็ก2 0 0 0 0 3 3 2 2 8
189 บ้านผักบุ้ง2 0 0 0 0 3 3 1 2 7
190 บ้านนางัว2 0 0 0 0 3 3 0 0 6
191 บ้านติ้ว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
192 บ้านหลุมข้าว2 0 0 0 0 3 1 2 0 6
193 บ้านโนนสว่าง2 0 0 0 0 3 1 0 1 4
194 บ้านโนนฐานะ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
195 โนนสูงวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
196 บ้านติ้ว2 0 0 0 0 3 1 0 0 4
197 บ้านนาตูม2 0 0 0 0 3 1 0 0 4
198 บ้านหินตั้ง2 0 0 0 0 3 0 2 0 5
199 ต.ช.ด.นาชมภู 0 0 0 0 3 0 1 2 4
200 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 1 4
201 บ้านดงเย็นพัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
202 บ้านภูดิน2 0 0 0 0 3 0 0 0 3
203 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3
204 บ้านเชียงเพ็ง 2 0 0 0 0 2 4 2 0 8
205 บ้านกานต์สามัคคี 0 0 0 0 2 3 3 0 8
206 บ้านท่าลี่2 0 0 0 0 2 3 2 2 7
207 บ้านกุดเม็ก 0 0 0 0 2 2 0 1 4
208 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
209 บ้านขัวล้อ2 0 0 0 0 2 1 1 1 4
210 บ้านนาอ่าง2 0 0 0 0 2 1 1 1 4
211 บ้านเหล่าตำแย2 0 0 0 0 2 1 1 1 4
212 บ้านนาหลวง2 0 0 0 0 2 1 1 0 4
213 บ้านเจริญสุข2 0 0 0 0 2 1 0 1 3
214 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
215 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
216 อุดรวัฒนานุสรณ์2 0 0 0 0 2 1 0 0 3
217 เตชะไพบูลย์2-2 0 0 0 0 2 0 2 0 4
218 บ้านนาสี2 0 0 0 0 2 0 1 0 3
219 บ้านหนองหัวคู 0 0 0 0 2 0 0 1 2
220 บ้านวังแข้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
221 บ้านจำปาโมง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
222 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
223 บ้านตาดน้ำพุ2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
224 บ้านนาแคทุ่งขวาง 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
225 บ้านน้ำทรง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
226 บ้านผากลางนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
227 บ้านหายโศก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
228 บ้านหนองโนไชยวาน2 0 0 0 0 1 4 1 3 6
229 ชุมชนบ้านแวง2 0 0 0 0 1 4 1 2 6
230 บ้านทุ่งทอง2 0 0 0 0 1 4 0 2 5
231 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
232 บ้านนาล้อม2 0 0 0 0 1 3 0 0 4
233 บ้านนางาม2 0 0 0 0 1 2 3 0 6
234 บ้านหนองหัวคู2 0 0 0 0 1 2 2 1 5
235 บ้านวังบง2 0 0 0 0 1 2 1 3 4
236 บ้านวังแข้2 0 0 0 0 1 2 1 0 4
237 ตชด.ห้วยเวียงงาม2 0 0 0 0 1 2 0 0 3
238 บ้านนาตูม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
239 บ้านโนนอุดม2 0 0 0 0 1 2 0 0 3
240 บ้้านหนองทุ่ม2 0 0 0 0 1 1 2 1 4
241 บ้านดงบัง2 0 0 0 0 1 1 1 2 3
242 บ้านสวัสดี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
243 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
244 บ้านหนองสร้างไพร 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
245 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
246 บ้านจำปาทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
247 บ้านแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
248 บ้านโนนม่วง 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
249 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
250 บ้านโนนแดง2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
251 บ้านโพธิ์โนนแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
252 บ้านโพธิ์โนนแดง 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
253 ปะโคสามัคคีวิทยา 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
254 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 0 0 0 0 1 0 4 1 5
255 อุดรวัฒนานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
256 บ้านเทพประทาน2 0 0 0 0 1 0 2 0 3
257 บ้านวังสวย2 0 0 0 0 1 0 2 0 3
258 บ้านวังสวย 0 0 0 0 1 0 1 2 2
259 โนนสูงวิทยา 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2
260 บ้านแดง2 0 0 0 0 1 0 1 1 2
261 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา2 0 0 0 0 1 0 1 1 2
262 กลางน้อยเหล่ามะแงว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
263 กลางน้อยเหล่ามะแงว2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
264 บ้านดงน้อย2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
265 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
266 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์2 0 0 0 0 1 0 0 2 1
267 บ้านนาไฮ2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
268 บ้านกุดจับ2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
269 บ้านจำปาทอง2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
270 บ้านจำปาโมง2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
271 บ้านดงหวาย2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
272 บ้านตาดน้ำพุ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
273 บ้านนาคูณ2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
274 บ้านนารายณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
275 บ้านน้ำทรง2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
276 บ้านโนนดู่2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
277 บ้านโนนสมบูรณ์-2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
278 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
279 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
280 ราษฎร์จุฬาสามัคคี2 0 0 0 0 0 2 2 0 4
281 โนนทอง 2 0 0 0 0 0 2 2 0 4
282 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง1-2 0 0 0 0 0 2 1 0 3
283 บ้านโคกสะอาด2 0 0 0 0 0 2 0 1 2
284 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
285 บ้านดงหมูชัยเจริญ2 0 0 0 0 0 1 3 1 4
286 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
287 ชายแดนประชาสรรค์2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
288 บ้านกุดเม็ก2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
289 บ้านนางิ้ว2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
290 บ้านวังบง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
291 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
292 ปะโคสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
293 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
294 บ้านโนนสะอาด2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
295 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
296 บ้านม่วง2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
297 บ้านโคกสีแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
298 บ้านหันเทาผักกาดย่า 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2
299 บ้านดงเย็นพัฒนา2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
300 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
301 ตชด.บ้านเมืองทอง2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
302 บ้านนาคำ2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
303 ศศิกานต์น้ำโสม2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
304 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
305 บ้านนาคูณ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
306 บ้านลาน2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
307 บ้านแหลมทองพัฒนา2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
308 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 บ้านกาลึม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 ยางโกนวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 จอมศรีโคกก่องวิทยา2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 ต.ช.ด.นาชมพู2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 บริบาลภูมิเขตต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 บ้านท่าโสม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 บ้านลาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 บ้านสระคลองพัฒนา2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 244 217 187 648 1,562 550 341 264 2,453