ลำดับที่การประกวด แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4

สพป.อุดรธนี เขต 4 ได้จับสลากลำดับที่ประกวดแข่งขัน ของโรงเรียนสังกัดกลุ่มเครือข่าย เพื่อใช้ประกวด/แข่งขัน/นำเสนอ กิจกรรมที่แข่งขันที่ละคน ทีละทีม ทุกสาระการเรียนรู้ตามรายละเอียด

ลำดับที่แข่งขัน

วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09:58 น.