ด่วน เปิดให้โรงเรียนเข้าระบบได้แล้ว
ให้โรงเรียนเข้าระบบโรงเรียน ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม รายชื่อนักเรียน รายชื่อครูผู้ฝึกสอน หากผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา  24.00 น.หลังจากนั้นจะปิดระบบ เพื่อพิมพ์  รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน บรรจุซองมอบให้กรรมการตัดสิน หากแก้ไขหลังจากนี้ ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงจากประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
วันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 14:32 น.