หัวข้อที่จะใช้จับสลากเพื่อแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย

กิจกรรมการปั้นดินนำมัน ได้แก่ ธรรมชาติแสนสวย  ชุมชนของเรา และ สวนสนุกในฝัน

กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะภาพ ได้แก่ โรงเรียนของเรา ชุมชนของเรา  ธรรมชาติแสนสวย

กิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียน  ได้แก่ชุมขนของเรา  โรงเรียนของหนู  ธรรมชาติที่สวยงาม

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 12:26 น.