แจ้งเรื่องการแข่งขันโครงงาน

โรงเรียนที่แข่งขันโครงงานทุกสาระการเรียนรู้ ทุกระดับ ให้นำโต๊ะวางโครงงาน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า มาเอง

วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 08:26 น.