เชิญประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพป.อุดรธานี เขต 4

สพป.อุดรธนี เขต 4 ได้แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญกรรมการทุกคน ทุกคณะ ประชุมเตรียมงาน วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ อาคารเมตตาธรรม          สพป.อด. 4 ภาคเช้าและภาคบ่าย ตามกำหนดการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้

หนังสือนำส่ง   คำสั่ง   บัญชีแนบท้ายคำสั่งกรรมการดำเนินงาน  กรรมการตัดสินเด็กปกติ  กรรมการตัดสินเดิกพิเศษ  กำหนดการประชุม

วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09:54 น.