ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก สพป. ยโสธร เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน