หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ชั้นล่างอาคารใหม่ 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
2 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
3 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ชั้นล่างอาคารใหม่ 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
4 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
5 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
6 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 4 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
7 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น 2 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
8 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]