หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-333 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341-343 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334-336 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344-346 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารอนุสรณ์ 96 ปี ชั้น 2 ห้อง 1 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารอนุสรณ์ 96 ปี ชั้น 3 ห้อง 3 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารหอสมุด ชั้น 3 ห้อง 1,2 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61

11 ธ.ค. 2557
09.00-16.30 วันที่ 11 ธ.ค. 2557 ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารหอประชุม อาคารนาฎศิลป์(เก็บตัว) 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61

11 ธ.ค. 2557
09.00-16.30 วันที่ 11 ธ.ค. 2557 ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารนะมัตถุโพธิยา ชั้น 4 ห้อง น.41,น.42,น.43 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารนะมัตถุโพธิยา ชั้น 4 ห้อง น.44,น.45,น.46 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]