หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
5 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ห้องภาษาไทย,ม.3/3,ม.3/2,ม.3/1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ลำดับ 1-15 แข่งห้องภาษาไทย ลำดับ 16-30 แข่งห้องม.3/3 ลำดับ31-45 แข่งห้อง ม.3/2 ลำดับ46-61 แข่งห้อง ม.3/1
6 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ลำดับ 1-15 แข่งห้อง ป.6/1ลำดับ 16-30 แข่งห้อง ป.6/2ลำดับ31-45 แข่งห้อง ป.6/3 ลำดับ46-61 แข่งห้อง ป.6/4


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]