หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 421-422 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 421-422 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 423-424 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 423-424 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 425-426 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 425-426 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 427-428 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 427-428 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 421-423 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 424-425 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 424-425 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน สนามตะกร้อหน้าโรงงานอุตสาหกรรม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน โดมระหว่างอาคาร 2 และ อาคาร 3 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]