หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 1 หอประชุม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 1 หอประชุม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 2 ทิศเหนือหอประชุม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 2 ทิศเหนือหอประชุม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 3 ใต้ถุนอาคาร 3 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 3 ใต้ถุนอาคาร 3 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 4 ด้านหลังหอประชุม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 4 ด้านหลังหอประชุม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 3 ใต้ถุนอาคาร 3 และ เวที 2 ทิศเหนือหอประชุม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30 ลำดับ 1-30แข่งที่ เวที 3 ใต้ถุนอาคาร 3 และ ลำดับที่ 31-61 แข่งที่ เวที 2 ทิศเหนือหอประชุม
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 1 หอประชุม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]