หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ห้อง ชั้น 6 ห้อง 461 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 6 ห้อง 467 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมห้วยทราย 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมห้วยทราย 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 2 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม2 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อาคารโสตทัศนูปกรณ์ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หอประชุม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 5 ห้อง 451 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 5 ห้อง 457 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคารเอนกประสงค์ 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคารเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]