หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 740 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 12 14 14
2 741 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1 2 1
3 742 โรงเรียนคอนสวรรค์ 4 14 7
4 743 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1 1 1
5 744 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 32 97 49
6 745 โรงเรียนชีลองวิทยา 1 5 2
7 746 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 9 49 16
8 747 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 9 33 16
9 748 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 11 30 14
10 749 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 3 5 4
11 750 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 10 56 21
12 751 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 2 4 2
13 753 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 50 270 107
14 754 โรงเรียนสามหมอวิทยา 2 6 4
15 755 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 28 120 54
16 757 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 3 4 4
17 758 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 9 21 15
18 759 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1 1 1
19 752 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 2 2
20 756 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 1 1
รวม 190 735 335
1070

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]