หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 760 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 25 88 43
2 761 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 7 11 10
3 762 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 10 24 16
4 763 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 20 83 36
5 764 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 4 27 11
6 765 โรงเรียนภูเขียว 33 113 58
7 766 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 9 19 14
8 769 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 23 54 33
9 770 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 9 23 16
10 767 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1 5 2
11 768 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 7 31 14
รวม 148 478 253
731

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]