หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 545 โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล 1 1 1
2 546 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 6 60 20
3 547 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 2 6 4
4 548 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1 2 2
5 549 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 1 1 1
6 550 โรงเรียนธาตุพนม 12 58 26
7 551 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 28 111 60
8 552 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 15 4
9 553 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 6 19 9
10 554 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 26 100 40
11 555 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 5 93 22
12 556 โรงเรียนปลาปากวิทยา 5 10 8
13 557 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 29 77 49
14 558 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 4 7 4
15 559 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1 1 1
16 560 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 4 10 8
17 561 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 4 8 6
18 562 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 2 7 4
19 563 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 2 4 2
20 564 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 8 24 13
21 565 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 4 10 6
22 566 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 21 28 25
23 567 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 2 6 3
24 568 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 1 3 2
รวม 176 661 320
981

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]