หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 569 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1 1 1
2 570 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 5 14 9
3 571 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 2 4 2
4 572 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 3 7 6
5 573 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 3 17 7
6 574 โรงเรียนนาทมวิทยา 1 2 2
7 575 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 16 56 27
8 576 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 2 33 7
9 577 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 5 7 5
10 578 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 23 45 33
11 579 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 5 23 10
12 580 โรงเรียนลังกาพิทยาคม 1 1 1
13 581 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 5 22 10
14 582 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 24 105 52
15 583 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 3 14 6
16 584 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 6 19 10
17 585 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 4 5 5
18 586 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 5 10 6
19 587 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 23 83 40
20 588 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 7 52 21
21 589 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 12 39 23
รวม 156 559 283
842

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]