หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 925 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 3 3 3
2 926 โรงเรียนบุญวัฒนา 38 156 67
3 927 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 12 32 20
4 928 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1 3 1
5 929 โรงเรียนมหิศราธิบดี 6 18 10
6 931 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 17 30 25
7 932 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 2 6 4
8 933 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 9 27 15
9 934 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 48 118 68
10 935 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 7 94 24
11 937 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 11 44 17
12 941 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 6 23 12
13 942 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 12 49 24
14 936 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2 3 3
15 930 โรงเรียนมะค่าวิทยา 1 3 1
16 938 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1 1 1
17 939 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 1 40 6
18 940 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 7 47 13
รวม 184 697 314
1011

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]