หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 970 โรงเรียนปากช่อง 44 174 70
2 973 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 7 52 16
3 978 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 10 27 15
4 969 โรงเรียนประสารวิทยา 1 3 2
5 974 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 4 7 6
6 981 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 2 11 4
7 968 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 2 12 6
8 971 โรงเรียนปากช่อง ๒ 5 15 5
9 972 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 7 9 8
10 975 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 2 5 4
11 976 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 31 154 55
12 977 โรงเรียนสูงเนิน 10 33 15
13 979 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 2 6 3
14 980 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1 1 1
รวม 128 509 210
719

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]