หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1009 โรงเรียนท่าลาด 4 15 7
2 1020 โรงเรียนเพชรหนองขาม 1 3 2
3 1007 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 28 131 50
4 1010 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 9 49 22
5 1012 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 5 22 11
6 1013 โรงเรียนพิมายวิทยา 25 66 44
7 1014 โรงเรียนภู่วิทยา 17 28 21
8 1015 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 2 3 3
9 1016 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 9 29 15
10 1018 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 2 8 4
11 1019 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 6 3
12 1008 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 3 12 3
13 1011 โรงเรียนประทาย 15 91 33
14 1017 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 4 10 7
15 1021 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 4 11 6
รวม 129 484 231
715

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]