หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 434 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 5 16 9
2 435 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 4 7 6
3 436 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 3 7 4
4 437 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 2 2 2
5 438 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 2 7 4
6 439 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 1 3 2
7 440 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 10 30 18
8 441 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 8 79 18
9 443 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 53 199 98
10 444 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 9 12 11
11 445 โรงเรียนภัทรบพิตร 6 11 9
12 447 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 13 123 38
13 448 โรงเรียนลำปลายมาศ 26 82 42
14 450 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1 1 1
15 451 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 5 13 9
16 452 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 4 14 7
17 456 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 6 8 7
18 442 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 3 17 5
19 446 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 4 19 9
20 449 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 1 1 1
21 453 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 1 2 2
22 454 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 5 9 6
23 455 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 2 3 3
รวม 174 665 311
976

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]