หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 469 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 2 7 4
2 470 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 4 9 6
3 472 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 2 6 4
4 473 โรงเรียนนางรอง 47 133 74
5 474 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 15 52 25
6 475 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 1 3 2
7 476 โรงเรียนพนมรุ้ง 5 15 8
8 477 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 23 12
9 481 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 2 4 3
10 482 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 24 141 56
11 483 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 3 9 6
12 484 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 2 4 3
13 485 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 20 84 29
14 486 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 9 19 14
15 487 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 2 5 4
16 488 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1 5 2
17 489 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 2 5 3
18 490 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 5 11 9
19 478 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 2 6 3
20 479 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 1 3 1
21 480 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 3 5 4
22 471 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 2 4 3
รวม 157 553 275
828

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]