หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 491 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 17 88 33
2 492 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 10 34 17
3 493 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 24 70 38
4 494 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1 6 3
5 495 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 5 13 9
6 496 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 14 28 23
7 497 โรงเรียนพุทไธสง 15 39 22
8 498 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 3 16 6
9 499 โรงเรียนสตึก 14 87 30
10 500 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 2 4 3
11 501 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 6 21 13
12 502 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 13 39 25
13 503 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 6 30 13
14 504 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 6 12 8
รวม 136 487 243
730

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]