หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 786 โรงเรียนกมลาไสย 22 82 37
2 787 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 46 167 74
3 788 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 4 7 7
4 789 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 5 13 8
5 790 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1 1 1
6 791 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 2 7 4
7 792 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 2 6 4
8 793 โรงเรียนร่องคำ 14 70 31
9 794 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 8 18 13
10 795 โรงเรียนสามชัย 6 17 9
11 796 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 1 1 1
12 797 โรงเรียนอนุกูลนารี 25 94 46
13 798 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 14 142 41
14 799 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 2 3 3
15 800 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 2 2 2
16 801 โรงเรียนโคกศรีเมือง 3 17 8
17 802 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 3 9 6
รวม 160 656 295
951

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]