หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 803 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1 3 1
2 804 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 2 4 3
3 805 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 2 4 4
4 806 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 24 157 59
5 808 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 2 6 4
6 809 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1 40 8
7 810 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 26 69 42
8 811 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 4 10 5
9 812 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 20 39 31
10 815 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1 6 3
11 817 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 18 50 29
12 818 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 8 23 14
13 819 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 5 25 9
14 807 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 4 9 6
15 813 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 5 9 6
16 814 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 4 8 5
17 816 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 3 3 3
รวม 130 465 232
697

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]