หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 820 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 14 29 23
2 821 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 4 27 6
3 822 โรงเรียนคำม่วง 18 45 26
4 823 โรงเรียนนามนพิทยาคม 3 7 5
5 824 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 4 4 4
6 825 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 3 6 4
7 826 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1 6 4
8 827 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 8 40 16
9 828 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1 2 2
10 829 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 2 5 3
11 830 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 5 12 8
12 831 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 59 152 101
13 832 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 14 30 24
14 833 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 5 13 9
15 834 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 2 2 2
16 835 โรงเรียนโนนคำวิทยา 4 7 6
รวม 147 387 243
630

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]