หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 250 โรงเรียนกันทรวิชัย 2 6 3
2 251 โรงเรียนบรบือ 12 30 21
3 252 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 28 141 52
4 253 โรงเรียนผดุงนารี 48 247 99
5 254 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 4 4 4
6 255 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1 6 2
7 256 โรงเรียนมิตรภาพ 1 1 1
8 257 โรงเรียนยางวิทยาคม 4 7 5
9 258 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 9 12 11
10 259 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 10 7
11 260 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 46 99 66
12 261 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1 3 2
13 262 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1 1 1
14 263 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 3 7 5
15 264 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 2 3 3
16 265 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 3 9 6
รวม 168 586 288
874

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]