หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 266 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 3 10 7
2 267 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 16 8
3 268 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 20 91 39
4 269 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 3 3 3
5 270 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 19 96 41
6 271 โรงเรียนประชาพัฒนา 7 12 9
7 272 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 3 2
8 273 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 32 100 58
9 275 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 12 28 19
10 277 โรงเรียนวาปีปทุม 50 284 83
11 274 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 11 20 17
12 276 โรงเรียนวรัญญวิทย์ 1 5 2
รวม 163 668 288
956

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]