หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 278 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 2 4 3
2 279 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 24 45 34
3 280 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 13 46 25
4 282 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 3 5 3
5 283 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 27 69 39
6 284 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 4 6 5
7 285 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 17 61 27
8 286 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 41 157 79
9 287 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1 1 1
10 281 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 6 15 11
รวม 138 409 227
636

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]