หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 612 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 2 4 3
2 613 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 8 25 13
3 614 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 4 9 7
4 615 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 8 51 18
5 616 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 34 65 51
6 617 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 10 57 17
7 618 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 2 3 2
8 619 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 14 24 18
9 620 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 4 4 4
10 621 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1 3 2
11 622 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 5 12 7
12 623 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1 2 2
13 624 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 11 62 21
14 625 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 3 3 3
15 626 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 8 28 13
16 627 โรงเรียนมุกดาหาร 30 127 50
17 628 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 4 8 7
18 629 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 17 54 27
19 630 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 2 8 4
20 631 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 2 5 4
21 632 โรงเรียนอุดมวิทย์ 4 17 6
22 633 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1 3 2
23 634 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1 40 8
24 635 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 3 6 5
25 636 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1 3 2
รวม 180 623 296
919

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]