หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 851 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 3 19 6
2 852 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 30 92 57
3 853 โรงเรียนคำเตยวิทยา 5 12 9
4 854 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 5 14 9
5 855 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 19 84 39
6 856 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 5 17 9
7 857 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 9 72 24
8 858 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 9 24 15
9 859 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 2 4 3
10 860 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 12 32 18
11 862 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 3 10 5
12 863 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 7 17 11
13 864 โรงเรียนเลิงนกทา 40 201 68
14 865 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 2 4 3
15 861 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 3 6 4
รวม 154 608 280
888

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]