หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 649 โรงเรียนขัติยะวงษา 10 33 14
2 650 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 13 53 25
3 651 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1 3 2
4 652 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 3 6 5
5 653 โรงเรียนธงธานี 7 25 10
6 654 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 2 7 4
7 656 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 2 4 3
8 657 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 4 7 6
9 659 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 1 1 1
10 660 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 28 104 44
11 661 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 3 4 4
12 662 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 4 11 6
13 663 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 14 97 36
14 664 โรงเรียนสตรีศึกษา 42 119 73
15 665 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1 40 8
16 666 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 5 11 8
17 667 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1 5 2
18 670 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 4 19 8
19 671 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1 1 1
20 658 โรงเรียนพุทธเมตตา 1 2 1
21 648 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1 1 1
22 668 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 3 5 4
23 669 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 1 3 2
24 655 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 7 12 10
25 672 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 5 15 8
รวม 164 588 286
874

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]