หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 673 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1 2 2
2 675 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 35 173 75
3 676 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 2 2 2
4 677 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 3 3 3
5 678 โรงเรียนทรายทองวิทยา 5 9 7
6 679 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1 2 2
7 680 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 31 100 53
8 681 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 15 57 27
9 682 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 5 23 10
10 683 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 46 203 91
11 684 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 9 59 17
12 685 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 7 8 8
13 686 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 3 8 3
14 687 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 6 13 9
15 688 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1 3 2
16 689 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 2 6 4
17 690 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 3 10 6
18 691 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1 10 1
19 692 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 2 39 10
20 693 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 3 8 6
21 674 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1 3 2
รวม 182 741 340
1081

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]